Metsävaratiedon ajantasaistus – satelliittikuviin perustuva muutostulkinta

Metsävaratiedon ajantasaistus – Satelliittikuviin perustuva muutostulkinta -hanke tuottaa uusia menetelmiä, joiden avulla metsävaratiedot ovat paremmin ajan tasalla. Samalla tehostetaan metsälain valvontaa. Hankkeessa kehitetään Sentinel-2 -satelliitin tarjoamaan ilmaiseen aineistoon perustuva muutostulkintamenetelmä. Sillä arvioidaan metsäalueella tapahtunutta biomassan vähenemistä valitulla aikavälillä. Päähuomio on päätehakkuiden kartoituksessa ja lisäksi selvitetään metsätuhojen kartoittamista. Kehitettävä menetelmä on mahdollisimman automaattinen ja siitä kehitetään käyttäjän tarpeiden mukaan palvelun pilotti, jonka tuloksia käyttäjä testaa omissa järjestelmissään. Sentinel-2 -satelliitti on osa Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön yhteistä viiden miljardin Copernicus -ympäristöohjelmaa.

Muualla verkossa

Hankkeen omat nettisivut: Hakkuut.fi