Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rehulain muuttamisesta (HE 206/2021 vp; EV 187/2021 vp)

HE 206/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rehulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 28 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen