Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 205/2021 vp; EV 217/2021 vp)

HE 205/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta ja lain eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 28 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen