Valtioneuvoston asetus MMM/2022/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2022 maksettavan pohjoisen tuen jakoperusteista ja tukitasoista päättäminen. Pohjoista tukea ehdotetaan maksettavaksi kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja kasvihuone-tuotannon tukena ja varastointitukena. Naudanlihantuotannossa, lammas- ja vuohitaloudessa yksikkötuki olisi sama kuin vuonna 2021. Maidon litratuki olisi 1 senttiä litralta korkeampi tammikuun alusta kesäkuun loppuun kuin vuonna 2021. Heinäkuun alusta vuoden loppuun tuki olisi sama kuin vuonna 2021. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki muuttuisi ainoastaan rajoitteen ylittävien yksiköiden osalta, joilla tuki nousee 1-2 euroa viitemäärän yksikköä kohti. Kasvintuotannon tuet säilyisivät vuoden 2021 tasolla. Kasvihuoneiden tuki nousisi 0,1 euroa/m2 kohden vuoteen 2021 verrattuna. Puutarhatalouden varastointitukeen ei tulisi muutoksia vuoteen 2021 verrattuna. Metsämarjojen ja -sienten varastointituki ei muuttuisi. Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat osallistuivat vuoden 2022 kansallisen tuen jakoehdotuksen valmisteluun. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.2.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2022 osoitettu varat yhteensä 330,20 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Määrärahasta 4,00 miljoonaa euroa on varattu tukien täytäntöönpanoon liittyvien, ennakoidun tukimenekin ylittävien, tukien ja tukitasojen muutostarpeisiin. Pohjoiseen tukeen vuodelta 2022 arvioidaan tarvittavan 300,0 miljoonaa euroa, joista nyt päätettäviin tukimuotoihin arvioidaan tarvittavan 289,6 miljoonaa euroa. Pohjoiseen tukeen tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen