Määrärahan siirto MMM/2022/142

« Raha-asiainvaliokunta 22.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Esa Hiiva, Maatalousneuvos p.029 5162265
Asia
Valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa momentille 30.20.61 (Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitettu 35 700 000 euron määräraha ehdotetaan siirrettäväksi maatilatalouden kehittämisrahastoon kokonaisuudessaan.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa osoitettu 35 700 000 euron siirtomääräraha ehdotetaan siirrettäväksi maatilatalouden kehittämisrahastoon kokonaisuudessaan. Määrärahaa saa käyttää maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä tarkoitetun siirron maksamiseen. Siirrettävästä määrärahasta 35 000 000 euroa liittyy huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää tukevaan kokonaisuuteen, josta 28 000 000 euroa on tarkoitettu maatilojen energiantuotantoon ja -käyttöön sekä muihin huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin ja 7 000 000 eurolla mahdollistetaan maksuvalmiuslainojen voimassa olevan lainsäädännön mukaisen myöntövaltuuden täysimääräinen käyttö. Siirrettävästä määrärahasta 700 000 on tarkoitettu Peltopankki-pilotin toteuttamiseen maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitettavan tilusjärjestelytoiminnan maanostojen yhteydessä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta