Valtioneuvoston asetus MMM/2022/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta lihan ja vuodelta 2021 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2022 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia

Vuodelta 2022 maksettavan lihan ja vuodelta 2021 maksettavan maidon kuljetusavustuksen sekä vuodelta 2022 maksettavan eräiden kotieläintalouden palvelujen tuen tukitasojen ja määräytymisperusteiden säätäminen. Lihan tukitasot 55,66-222,92 euroa/tonni olisivat 9,28-37,15 euroa korkeammat kuin vuonna 2021 (46,38-185,77), maidon tukitasot 1,84-38,54 euroa/1000 litraa olisivat korkeammat kuin edellisenä vuonna (1,76-36,80 euroa/1000 litraa) riippuen alueesta, jolla se on tuotettu. Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuki olisi 36,80 euroa käyntikertaa kohden, joka olisi 13,55 euroa korkeampi kuin vuonna 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.10.2022.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2022 maksettavasta lihan ja vuodelta 2021 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2022 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta (RV)
Vaikutukset
Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2022 osoitettu varat yhteensä 330,20 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Tarkoitukseen vuodelta 2022 arvioidaan tarvittavan 2,35 miljoonaa euroa. Maidon kuljetusavustukseen kuluisi arvion mukaan 1,835 miljoonaa euroa, lihan kuljetusavustukseen 0,165 euroa ja eräiden kotieläinpalvelujen tukeen 0,35 miljoonaa euroa. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen