Viran täyttäminen MMM/2023/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tuija Ahonen, p. 029 5162204

Esitys

Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraneuvoksen virkaan Master of Science in Environmental Management and Policy Kirsi Mäkisen 1.4.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.