Viran täyttäminen MMM/2023/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Tuija Ahonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162204
Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan maatalous- ja metsätieteiden tohtori Karoliina Pilli-Sihvolan 1.4.2023 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.