Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta (HE 288/2022 vp; EV 336/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 288/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jussi Laanikari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162432
Asia
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee toimia, jotka parantavat edellytyksiä hoitaa koirasusista johtuvia ongelmia.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen