Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus MMM/2023/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2022 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, p. 029 5162238
Asia
Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2022. Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 120 000 000 euroa valtiolle vuonna 2023. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.2021-31.12.2022 ja päättää, että Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 120 000 000 euroa valtiolle vuonna 2023. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä. (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen