Valtioneuvoston asetus MMM/2023/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2023 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 029 5162347
Asia
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta. Tarkoituksena on lisätä muu kukko kuin alkuperäisrodun kukko eläinryhmänä sekä liitteeseen eläimenä ja merkitä rasti vastaavaan kohtaan luonnonmukaisen tuotannon sarakkeessa osoittamaan eläimen tukikelpoisuutta kyseisessä tukimuodossa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.4.2023. Sitä sovellettaisiin kuitenkin 1.1.2023 alkaen eläinmäärien perusteella määräytyviin tukiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
Vaikutukset
Taloudelliset: Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Varsinaiset taloudelliset vaikutukset ovat eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla säädettävien valtioneuvoston asetuksien perusteella myönnettävien tukimuotojen seurausta. Nyt ehdotetulla asetuksella olisi vaikutuksia vain näiden eri tukimuotojen myöntämisperusteiden muodostumiseen. Valtion talousarvion momenteilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki), 30.20.43 (30.20.43, osa) (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) ja 30.10.43 (Eläinten hyvinvointikorvaus) on vuonna 2023 osoitettu varat yhteensä 710,56 miljoonan euron suuruiseen edellä mainittujen lakien mukaisiin maa- ja puutarhatalouden tulotukiin ja korvauksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen