Virheen korjaus MMM/2023/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetusta koskevassa päätöksessä olevan kirjoitusvirheeseen rinnastettavan ilmeisen virheen korjaaminen

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Lasse Saarela, p. 029 5162155

Asia

Valtioneuvosto päätti 30.3.2023 antaa asetuksen maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023-2027. Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan ja sittemmin pöytäkirjan liitteenä olleiden asetustekstien kieliversiot eivät olleet vertailukelpoiset eivätkä näin ollen esitetyn mukaiset. Virheet ovat luonteeltaan kirjoitusvirheeseen verrattavia selviä virheitä ja näin ollen teknisiä. Valtioneuvoston 30.3.2023 hyväksymää, virheellistä asetusta ei ole julkaistu. Näin ollen kumoamis- ja muuttamisasetusta ei voida antaa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 6.4.2023. Virheellistä asetusta esitetään korjattavaksi liitteiden mukaisesti. Suomenkielisessä asetustekstissä on ollut virheellisesti 38 §:ssä ylimääräinen 4 momentti. Ruotsinkielisen asetustekstin 38 §, jossa on 3 momenttia, on ollut esitetyn mukainen. Lisäksi suomenkielisessä asetustekstissä on ollut virheellisesti iso alkukirjain kaupunki-maaseutu-luokituksessa 2 §:n 3) ja 4) kohdissa. Ruotsinkielisen asetustekstin 2 §:n 3) ja 4) kohdat ovat olleet esitetyn mukaisia.

Esitys

Valtioneuvosto päättää poistaa 30.3.2023 tehdyn virheellisen päätöksen asetuksen antamisesta ja antaa asetuksen maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023-2027

Vaikutukset

Virheen korjaaminen ei vaikuta maaseudun yrittäjien oikeuksiin eikä velvollisuuksiin eikä valtion tai kuntien talouteen. Asetuksesta tulee selkeämpi virheellisen momentin poiston jälkeen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen