Valtioneuvoston asetus MMM/2023/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. +358 295 162 494

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n perusteella tehty pöytäkirja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2023. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Uusi pöytäkirja sisältää samat määräykset kuin vuonna 2022 sekä muutos lippokalastukseen (lohen ja siian lippokalastuskaudet ja viikoittainen rauhoituspäivä) sekä lohen heittopainolla tapahtuvan nk. punttikalastuksen tarkemmasta määrittelystä Kukkolankoskella ja Matkakoskella. Lisäksi pöytäkirjaan lisättiin mahdollisuus viranomaisten myöntämälle poikkeusluvalle, jonka nojalla liikuntarajoitteinen henkilö voi rannalta kalastaa harrilaudalla. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset sisällytetään kunkin sopijapuolen kansalliseen lainsäädäntöön siten, että ne tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen