Valtioneuvoston asetus MMM/2023/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 029 5162494
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n perusteella tehty pöytäkirja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2023. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Uusi pöytäkirja sisältää samat määräykset kuin vuonna 2022 sekä muutos lippokalastukseen (lohen ja siian lippokalastuskaudet ja viikoittainen rauhoituspäivä) sekä lohen heittopainolla tapahtuvan nk. punttikalastuksen tarkemmasta määrittelystä Kukkolankoskella ja Matkakoskella. Lisäksi pöytäkirjaan lisättiin mahdollisuus viranomaisten myöntämälle poikkeusluvalle, jonka nojalla liikuntarajoitteinen henkilö voi rannalta kalastaa harrilaudalla. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset sisällytetään kunkin sopijapuolen kansalliseen lainsäädäntöön siten, että ne tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen