Valtioneuvoston asetus MMM/2023/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 029 5162152
Asia
Asetuksessa säädettäisiin muun kalan pyyntiä koskevista kalastusmääräyksistä Tenojoen vesistön sivuvesistöissä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2023 sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Vaikutukset
Asetuksen ympäristövaikutukset ovat selvästi myönteisiä, ne parantavat lohikantojen tilaa sekä luovat edellytyksiä lohikantojen elvyttämiselle ja niiden monimuotoisuuden säilyttämiselle. Lohenkalastuskielto aiheuttaa negatiivisia taloudellisia sekä sosiaalisia vaikutuksia lyhyellä aikavälillä, mutta lohikantojen vahvistuminen luo edellytyksiä loheen perustuvalle sosiaalis-taloudelliselle käytölle pidemmällä aikavälillä. Muiden lajien kalastusta koskevat muutokset lieventävät kiellon negatiivisia vaikutuksia parantamalla muiden kalalajien kalastusmahdollisuuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen