Valtioneuvoston asetus MMM/2023/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.5.2023 12.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1 momentin muuttaminen siten, että Etelä-Suomen kansallisena tukena maksettavaa sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea (tuotannosta irrotettu tuki) korotettaisiin yhdellä eurolla viitemäärän eläinyksikköä kohden. Muutos mahdollistaisi komission päätöksen salliman kansallisen Etelä-Suomen maa- ja puutarhatalouden tuen enimmäismäärän mahdollisimman tarkan hyödyntämisen. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.5.2023

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 80/2022 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2022 osoitettu varat yhteensä 330,20 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen