Muutos neuvoston kokoonpanossa MMM/2023/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan muutos

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. +358 295 162 468

Asia

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah määrätään maaseutupoliitikan neuvoston puheenjohtajaksi ja työministeri Arto Satonen neuvoston varapuheenjohtajaksi.

Esitys

Valtioneuvosto määrää maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajaksi ja työministeri Arto Satosen varapuheenjohtajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio