Muutos neuvoston kokoonpanossa MMM/2023/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan muutos

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. 029 5162468
Asia
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah määrätään maaseutupoliitikan neuvoston puheenjohtajaksi ja työministeri Arto Satonen neuvoston varapuheenjohtajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto määrää maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajaksi ja työministeri Arto Satosen varapuheenjohtajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio