Muutos neuvoston kokoonpanossa MMM/2024/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikan neuvoston kokoonpanon täydentäminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. +358 295 162 468

Asia

Maaseutupolitiikan neuvostoon nimettäisiin jäseneksi Tuija Ahola ja hänen varajäsenekseen Ari Sirén (Suomen Kotiseutuliitto ry) , jäseneksi Kimmo Collander ja hänen varajäsenekseen Sebastian Sohlberg, (Maanomistajain Liitto) , jäseneksi Tuula Kock ja hänen varajäsenekseen Jaana Viemerö (Hyvinvointialueyhtiö Hyvil oy) , jäseneksi Markus Koski ja hänen varajäsenekseen Petra Varjus (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry), jäseneksi Annukka Saari ja hänen varajäsenekseen Helena Soimakallio ( Teknologiateollisuus ry) sekä jäseneksi Simo Takalammi ja hänen varajäsenekseen Liisa-Maija Thompson ( Suomen Tieyhdistys ry.) neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2025 asti.

Esitys

Valtioneuvosto nimeää Tuija Aholan (varajäseneksi Ari Sirén) , Kimmo Collanderin (varajäsen Sebastian Sohlberg) , Tuula Kockin (varajäsen Jaana Viemerö), Markus Kosken (varajäsen Petra Varjus), Annukka Saaren (varajäsen Helena Soimakallio) ja Simo Takalammin (varajäsen Liisa-Maija Thompson) maaseutupolitiikan neuvoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2025 asti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.