Tilinpäätöksen vahvistaminen MMM/2024/59

« Raha-asiainvaliokunta 4.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Maatalousneuvos Esa Hiiva, p. +358 295 162 265

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että maa- ja metsätalousministeriö saisi vahvistaa maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä olevan maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2023 tilinpäätöksen liitteen 4 mukaisesti. Maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2023 oli 16 285 475,83 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä 31.12.2023 oli 337 308 459,66 euroa, kun se vuoden 2022 lopussa oli 353 916 536,67 euroa.

Rahastoon kertyi tuloja 138,06 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan edelliseltä vuodelta siirtyneet sitomattomat varat. Rahaston menot koostuvat pääosin myönnetyistä avustuksista sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta. Suunnitelluista menoista sidottiin 66%.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.