Tilinpäätöksen vahvistaminen MMM/2024/52

« Raha-asiainvaliokunta 4.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Maatalousneuvos Esa Hiiva, p. +358 295 162 265

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että maa- ja metsätalousministeriö saisi vahvistaa maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä olevan maatalouden interventiorahaston vuoden 2023 tilinpäätöksen liitteen 5 mukaisesti ja että maatalouden interventiorahaston alijäämä 14 013,38 euroa tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 kirjataan rahaston omaan pääomaan. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä 31.12.2023 oli 4 299 502,75 euroa. Vuonna 2023 rahastoon tehtiin 400 000 euron siirto valtion talousarviosta momentilta 30.20.60. Maatalouden interventiorahasto voi toimintojensa väliaikaista rahoittamista varten ottaa tietyin ehdoin lainoja. Vuonna 2023 lainaa ei otettu ja tilikauden päättyessä rahastolla ei ollut lainapääomaa. Interventiovarastot pysyivät koko vuoden tyhjinä, koska interventio-ostoja ei tehty tilikauden aikana.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.