Valtioneuvoston asetus MMM/2024/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. +358 295 162 436

Asia

Asetuksella muutettaisiin lypsylehmien ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavien hiehojen, jotka pidetään kytkettyinä, jaloitteluvaatimusta. Tämän vuoden alusta edellytetään, että parressa pidettävät lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot on päästettävä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan vähintään 60 päivänä ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta sekä vähintään 30 päivänä ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä lokakuuta ja päättyy 30 päivänä huhtikuuta. Viime vuoteen asti jaloitteluvelvoite koski vain kesäkauden 60 päivän vähimmäisaikaa.

Asetuksella muutettaisiin nykyinen 17 § lypsylehmien ja hiehojen jaloitteluvaatimuksesta siten, että 30 päivän lisävaatimus voitaisiin toteuttaa kalenterivuoden aikana haluttuna ajankohtana eikä sitä olisi enää pakko toteuttaa talvikaudella. Tämä muutos antaisi tuottajalle mahdollisuuden suunnitella laidunnus tai jaloittelu tilan töiden ja resurssien kannalta joustavammin. Talvikautinen jaloitteluvelvoite on monelle tilalle hankala toteuttaa työmäärän lisääntymisen ja olosuhteiden hallinnan kannalta sekä vaatisi myös investointeja jaloittelutarhan perustamista varten.

Muutoksen yhteydessä ehdotetaan, että 30 päivän lisävaatimuksen soveltaminen alkaisi vuoden 2025 alusta. Tämä olisi sekä tuottajille että valvontaviranomaisille selkeämmin ymmärrettävissä oleva ajankohta. Tämä tarkoittaisi käytännössä, että tämän vuoden osalta tilanne ei muuttuisi aiemmasta.

Esitetään, että asetus tulisi voimaan 20.6.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.