Valtioneuvoston asetus MMM/2024/100

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Metsäneuvos Ville Schildt, p. +358 295 162 190

Asia

Rovaniemen kaupungissa Raudanjokivarressa Vaattunki- ja Vikakönkäiden ympärillä sijaitsevasta alueesta on tarkoitus perustaa ulkoilulain (606/1973) mukainen valtion retkeilyalue. Ulkoilulain 16 §:n mukaan valtion maalle, jolla ulkoilun kannalta on huomattava yleinen merkitys, voidaan perustaa valtion retkeilyalue. Tällaisella alueella on metsätalouden harjoittaminen, metsästys ja kalastus samoin kuin maa- ja vesialueen muukin käyttö järjestettävä niin että ulkoilutoiminnan tarpeet tulevat riittävästi otetuiksi huomioon. Poronhoitoalueella on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, ettei porotalouden harjoittamista oleellisesti vaikeuteta. Retkeilyalueen perustamisesta ja sen käytön perusteista päättää valtioneuvosto.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 12. päivänä kesäkuuta 2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.