Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2024/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2024 vp; EV 52/2024 vp)

EV 52/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sandra Bergqvist

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jarmo Vilhunen, p. +358 295 162 022

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.