Viran täyttäminen MMM/2024/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Sandra Bergqvist

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Leo Liukkonen, p. +358 295 162 205

Esitys

Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen virkaan lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen maisteri Markus Lounelan 1.9.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Hallitusneuvoksen viran (yksikön päällikkö) viran täyttäminen *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.