Viran täyttäminen MMM/2023/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. +358 295 162 163

Esitys

Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan erityisasiantuntija, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Sanna-Helena Falleniuksen 1.1.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.