Verkkolähetys elintarvikelain kokonaisuudistuksesta

Tiistai 12.5.2020 klo 9.00 –  12.00

maa- ja metsätalousministeriö

Mitä elintarvikelain uudistus sisältää ja mitä muutos tarkoittaa toimijan ja valvojan näkökulmasta? Tervetuloa linjoille kuulemaan suunnitelmista ja elintarvikelainsäädännön uudistamisen tavoitteista. Mukana kommenttipuheenvuorot elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan sekä matkailu- ja ravintolapalveluiden sektoreilta sekä elintarvikevalvonnasta.

Syksyllä 2018 annettiin hallituksen esitys elintarvikelaiksi uudistamiseksi (HE 262/2018 vp), mutta esitys raukesi alkuvuodesta 2019 maakuntauudistuksen kariutumisen myötä. Osa kokonaisuudistukseen sisältyneistä ehdotuksista toteutettiin 1.1.2020 voimaan tulleella elintarvikelain muuttamisesta annetulla lailla (1397/2019).
 
Elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistusta pidetään edelleen tarpeellisena ja elintarvikelain uudistaminen on käynnistetty maa- ja metsätalousministeriössä keväällä 2020 reilu vuosi sitten rauenneen esityksen pohjalta. Hallituksen sote-ministerityöryhmä linjasi helmikuussa 2020, että ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei tässä vaiheessa sisällytetä maakunnan tehtäviin. Hallituksen esitys elintarvikelaiksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle kesäkuun alussa ja antaa eduskunnalle alkusyksystä 2020. Laki tulisi voimaan keväällä 2021.

Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuutta voi seurata ainoastaan etäyhteyden välityksellä. Tilaisuuteen pyritään järjestämään tekninen ratkaisu, joka mahdollistaa kysymysten esittämisen tilaisuuden aikana. Elintarvikelain uudistamiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää ennen tilaisuutta ja sen jälkeen sähköpostitse Anne Haikoselle (anne.haikonen(at)mmm.fi) ja Hannu Miettiselle (hannu.miettinen(at)mmm.fi).
 
Aika: tiistai 12.5.2020 klo 9.00 – 12.00

9.00 Tilaisuuden avaus
Sebastian Hielm, elintarviketurvallisuusjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö                  
 
Miksi elintarvikelain kokonaisuudistus tehdään?
Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö

Keskeiset muutokset                  
Anne Haikonen, lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö                 
Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö               
 
Toimijoiden näkemyksiä elintarvikelainsäädännön muutoksista

Marleena Tanhuanpää, johtaja, Elintarviketeollisuusliitto ETL ry
Merja Söderström, asiantuntija, Päivittäistavarakauppa PTY ry
Veli-Matti Aittoniemi, varatoimitusjohtaja, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry
 
Valvonnan näkemyksiä elintarvikelainsäädännön muutoksista
Riikka Åberg, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö, Helsingin kaupunki
 
12:00 Tilaisuus päättyy

Kohderyhmät: kunnat, valtionhallinto, yritykset, järjestöt ja yhteisöt