MMM:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioagendan työpaja

Keskiviikko 17.2.2021 klo 12.45 – 15.30

maa- ja metsätalousministeriö

Tule mukaan vaikuttamaan maa- ja metsätalousministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioagendan (tki-agenda) sisältöön. Työpajan tavoitteena on tunnistaa maa- ja metsätalousministeriön toimialan keskeiset tki-kärjet valmisteilla olevaa tki-agendaa varten.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioagenda tarkentaa maa- ja metsätalousministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan linjauksia  ja kiteyttää keskeisimmät tki-tarpeet ministeriön toimialalla vuoteen 2030. Tki-agenda auttaa ministeriötä muodostamaan kantaa kotimaisten ja kansainvälisten tki-rahoitusohjelmien painotuksiin. Lisäksi tki-agenda ohjaa osaltaan ministeriön t&k-rahoituksen kohdentamista. Agendaa toteuttamaan ei ole suunnitteilla uutta rahoitusta. 

Työpaja pidettiin 17.2.2021.

Tilaisuuden esitykset

Ilmoittaudu työpajaan 8.2.2021 mennessä. 

Mikäli et pääse työpajaan, voit osallistua tki-kärkien kiteyttämiseen verkkotyökalun avulla. Ilmoittautuminen myös tähän 8.2.2021 mennessä

Ohjelma

12:45 Sisäänkirjautuminen verkkotyöpajaan

13:00-13:30

 • Työpajan avaus, Henna Karjalainen, Grape People Finland
 • Miksi MMM:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioagendaa tarvitaan, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö
 • Toimintaympäristön muutoksista, ohjelmajohtaja Johanna Kohl, Luonnonvarakeskus
 • Tki-agendan rakenne, neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen, maa- ja metsätalousministeriö
 • Ryhmätöiden ohjeistus ja ryhmiin jakautuminen

13:30-15:15 (sisältää tauon)

Teemakohtaiset ryhmätyöt, joiden tavoitteena on kiteyttää keskeiset tki-kärjet. Jokaisella on mahdollisuus osallistua kahden teemaryhmän työskentelyyn. Teemat ovat:

 • Hyvinvoivat yhteisöt ja yksilöt kestävyyden edistäjiksi
 • Luonnonvaroista ja alkutuotannosta uutta lisäarvoa vastuullisesti
 • Ratkaisuja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi
 • Yrittäjyydestä ja aluetaloudesta kilpailukykyä ja hyvinvointia
   

15.15 Yhteinen lopetus

15.30 Tilaisuus päättyy

 

Tapahtumasivu ja ilmoittautuminen 

Lisätietoja: 
Suvi Ryynänen, etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 029 516 2126
Eeva Karjalainen, etunimi.sukunimi@mmm.fi, puh. 029 516 2137

Kohderyhmät: julkinen hallinto, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt