Kansallinen metsästrategia 2035 -paneelikeskustelu: Metsäala ja vastuullisuus

Tiistai 6.9.2022 klo 13.00 –  14.30

maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen metsästrategia 2035 -paneelikeskustelu: Metsäala ja vastuullisuus

Tänä vuonna uudistetaan Suomen kansallinen metsästrategia, joka ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa vuoteen 2035 saakka. Strategiatyön aikana järjestetään avoimien KMS2035-paneelien sarja, jossa metsiä ja niiden käyttömahdollisuuksia katsotaan eri näkökulmista. Tässä, järjestyksessä neljännessä keskustelussa metsäalaa tarkastellaan vastuullisuuden näkökulmasta.

Keskustelussa pohditaan yhdessä sitä, mitä vastuullisuus merkitsee metsäalan liiketoiminnassa, metsänomistuksessa ja valtion hallinnonalalla. Lisäksi pureudutaan siihen, miten vastuullisuudesta alalla viestitään, miten sitä toteutetaan ja miten vastuullisuustyötä kehitetään kansallisen metsästrategian valmistelussa.

Tilaisuuden juontajana toimii maa- ja metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen

Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään maanantaina 5.9. klo 10 mennessä -> Linkki ilmoittautumiseen
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin 5.9.

Ohjelma:


13.00    Tilaisuuden avaus, osastopäällikkö Tuula Packalen, maa- ja metsätalousministeriö

13.10    Panelistien avauspuheenvuorot

  • Professori Anne Toppinen, Helsingin yliopisto
     
  • Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj 
     
  • Vastuullisuuspalvelujen johtaja Sari Kuvaja, Third Rock Finland Oy
     
  • Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö

13.30    Paneelikeskustelu

14.15    Yhteenveto ja yleisön kommentit  

14.30   Tilaisuus päättyy

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt