Webinaari: Älykäs erikoistuminen biotalouteen – innovaatiolaaksoja ja työvälineitä biotalousstrategian toimeenpanon suunnitteluun

Torstai 30.11.2023 klo 9.00 –  10.30

maa- ja metsätalousministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Webinaari: Älykäs erikoistuminen biotalouteen – innovaatiolaaksoja ja työvälineitä biotalousstrategian toimeenpanon suunnitteluun

Webinaarissa vedetään yhteen ja käydään keskustelua toimivista työkaluista alueellisten biotalouksien kehittämiseksi. Lisäksi käydään lävitse, miten kehittymistä voidaan tukea kansallisesti ja EU-tasolla. Erityisteemana on EU:n biotalouden innovaatiolaaksot ja älykäs erikoistuminen. Luvassa on kiinnostavia puheenvuoroja myös rahoituksesta ja käytännön kokemuksista.

Kansallisessa biotalousstrategiassa tavoitellaan biotalouden arvonlisän kestävää kaksinkertaistamista. Yhtenä toimenpiteenä on alueellisten biotalouksien edistäminen. Keväästä 2022 alkaen alueiden kanssa on käyty vuoropuhelua strategian toimeenpanon keinoista ja kuinka biotalous voi tuoda alueelle lisää arvoa.

Tilaisuus on tarkoitettu maakuntien liitoille, ELY-keskuksille, tutkimuslaitoksille, kehittämiskeskuksille, yliopistoille, oppilaitoksille, kunnille, yrityksille ja kaikille biotalouden alueellisesta kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille.

Tilaisuuden järjestää maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, maakuntaliittojen ja Tapio Oy:n kanssa. Webinaari toteutetaan Teams-kokouksena.

Ohjelma

Tutustu ohjelmaan tapahtumasivulla ja ilmoittaudu mukaan! 

Tarvittaessa lisätietoja antaa tilaisuuden fasilitaattori Tarja Ollas, Tapio Oy, tarja.ollas@tapio.fi

Kohderyhmät: kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut