Hiilestä kiinni: osaamisverkostot ja alustat tutuksi -webinaari

Maanantai 11.3.2024 klo 12.00 –  13.30

Osaamisella on avainrooli maatalous- ja metsäalan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeiksi kehittämiskohteiksi on tunnistettu muun muassa opetusmetsien ja -tilojen nostaminen kestävyysosaamisen kokeilualustoiksi, panostukset tilojen talousosaamiseen sekä ajantasaisten oppimateriaalien saavutettavuus ja oppilaitosten ja tutkijoiden yhteistyö.

Tervetuloa kuulemaan, millaisia ratkaisuja syksyllä 2023 käynnistyneet Hiilestä kiinni -hankkeet, maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubi sekä ELY-keskuksen uusi valtakunnallinen ilmastoyksikkö tarjoavat maatalous- ja metsäalan yhteistyöverkostoista ja osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille.

Ohjelma

12.00 Tervetuloa
Anna Salminen, maa- ja metsätalousministeriö

Avaussanat 
Susanna Kumpulainen, MTK

12.10  Hiilestä kiinni -osaamisen kehittämisen hankkeet tutuksi 

 • Opetusmaatilojen ja -metsien kehittämissuunnitelma (Pro Opetustilat)
  Timo Teinilä, lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö (KOMIO)
  Aija Hytönen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi (OVI
  Helena Reiman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

12.20-12.25 Yleisökysymykset

 • Maan kasvukunnon täydennyskoulutus nykyisille ja tuleville kasvintuotannon osaajille (Maaneuvos)
  Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
 • Uudistavan viljelyn tietämyksen laajentaminen (UuviTila)
  Timo Hynninen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Vesitalouskoulutuksen uudistaminen (VESKU)
  Joonas Muurimäki, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

12.35-12.40 Yleisökysymykset

 • Tiedolla ja taidolla kohti ilmastoviisasta ja kestävää maankäyttöä (HiiliVie)
  Teija Rantala, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Toimijoiden ja metsänomistajien kouluttautumisesta sopeutumisesta ilmastonmuutokseen (ToiMeKSI)
  Juha Tuononen, Suomen metsäkeskus 
 • Jalotietä käytäntöön: jalostustiedon jalkauttaminen (JALkautus)
  Katri Kärkkäinen, Luonnonvarakeskus
 • Hiili ja puutuotteet sähköinen oppimateriaali (PuuPeTe)
  Anu Turunen, Puuinfo Oy
 • Verkko-oppimismateriaali puurakentamisesta (VOP)
  Anu Turunen, Puuinfo Oy

12.55 Yleisökysymykset

13.00 AgriHubin tietopankki ja tapahtumakalenteri – suosikit maa- ja metsätalouden tietotarpeisiin 
Susanna Lahnamäki-Kivelä, koordinaattori, Luonnonvarakeskus

13.10  Hiilestä kiinni -yhteisö ja ELY-keskus alueellisen ilmastotyön tueksi 
Harri Hakala, Hiilestä kiinni -yhteisön koordinaattori, ELYn ilmastoyksikkö

13.20 Yleisökysymykset

Loppusanat 
Anna Salminen, maa- ja metsätalousministeriö

Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään torstaina 7.3. tällä lomakkeella. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille perjantaina 8.3.