FI SV EN

Energia- ja ilmastopolitiikka

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, joka vaatii vähäpäästöisiä ratkaisuja ja muutokseen sopeutumista eri yhteiskunnan tasoilla. Energiantuotannolla on tässä suuri merkitys. Energian osalta on tärkeää toimitusvarmuus ja edullinen hinta.

Metsät sitovat kasvaessaan hiiltä ilmakehästä ja varastoivat sen puihin ja maaperään. Hiilinieluina ne hidastavat ilmastonmuutosta. Metsistä tai viljelykasveista saatavan uusiutuvan biomassan merkitys kasvaa, kun fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla luonnonvaroilla.

Ruokajärjestelmän kestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä energia- ja materiaalitehokkuutta sekä vähentämällä litra- ja kilokohtaisia päästöjä. Globaalin ja kansallisen ruokaturvan säilyttäminen ja kehittäminen on tärkeää.

Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaan vaikuttavat kansainväliset ja EU:n linjaukset ja sitoumukset.

Muualla verkossa

Infografiikka: Ilmastonmuutos ja maa- ja metsätalous