Metsät ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen arvioidaan muuttavan Suomen metsiä. Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän lämpötilaa ja sadantaa sekä ääri-ilmiöiden esiintymistä. Siten myös metsänhoitotapoja pitää tulevaisuudessa sopeuttaa muuttuvaan ilmastoon.

Ilmaston lämpeneminen ja maahamme kulkeutuvat tulokaslajit voivat lisätä metsien terveyteen kohdistuvia riskejä. Metsiin kohdistuviin tuhoihin on varauduttu laatimalla varautumissuunnitelma. Metsien terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan valtakunnallisesti.

Metsiin ja puutuotteisiin sitoutuu ja varastoituu hiiltä

Metsät sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ja ovat merkittävä hiilinielu. Metsiemme kykyyn toimia hiilivarastona ja -nieluna voidaan vaikuttaa metsien uudistamisella ja oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä.

Ilmastonmuutosta voidaan torjua korvaamalla fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla raaka-aineilla, kuten esimerkiksi puulla. Ilmastonmuutosta voidaan torjua myös tehostamalla energian käyttöä ja siirtämällä energiantuotannon painopistettä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Puuperäistä energiaa saadaan metsäteollisuuden prosessien sivuvirroista sekä hakkuutähteistä, oksista,  kannoista ja pienpuusta.

Liite:

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Muualla palvelussamme:

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Metsien terveys
Puurakentaminen ja puutuotteet
Puun energiakäyttö

Muualla verkossa:

Ympäristöministeriön ilmasto ja ilma -sivut
Ilmasto-opas: Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Lisätietoja:

Sanna Paanukoski, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449   etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   etunimi.sukunimi@mmm.fi

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162   etunimi.sukunimi@mmm.fi