Kansainväliset ja EU:n metsäasiat

Kansainväliset ja EU:ssa tehdyt metsä- ja ympäristöpoliittiset sitoumukset ja sopimukset vaikuttavat merkittävästi Suomen metsäsektoriin ja puuta jalostavaan teollisuuteen.

Viime vuosikymmeninä keskeisiä teemoja kansainvälisessä metsäpoliittisessa keskustelussa ovat olleet mm. metsäkadon pysäyttäminen, metsien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu, kestävyyden käsite metsien hoidossa ja käytössä, ilmastonmuutoksen hillintä, bioenergia sekä laittomien hakkuiden ja niihin liittyvän kaupan torjunta.

Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisessä metsä- ja ympäristöpolitiikassa

Tärkeimpiä kansainvälisen metsäpolitiikan prosesseja ja sopimuksia ovat mm. YK:n metsäfoorumi, YK:n ilmastosopimus ja biodiversiteettisopimus, Euroopan metsäministerikonferenssit sekä Euroopan talouskomission (UNECE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) metsäsektoria koskeva työ.

Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995 merkitsi samalla myös EU:n metsiä koskevien säädösten huomioonottamista kansallisessa lainsäädännössä. Vaikka EU:lla ei ole yhteiseen maatalouspolitiikkaan verrattavaa yhteistä metsäpolitiikkaa, metsiin liittyvät asiat sisältyvät useisiin EU:n eri sektoreiden politiikkoihin.

 

Muualla palvelussamme
Euroopan parlamentti äänesti LULUCF-asetuksesta – Tärkeä askel metsätaloudelle (MMM:n tiedote 13.9.2017)

Lisätietoja

Heikki Granholm, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130   etunimi.sukunimi@mmm.fi