Suomen metsävarat

Metsät peittävät yli 70 % Suomen maapinta-alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria.

Suomen metsät kasvavat vuosittain 109,9 miljoonaa kuutiometriä. Tilastotietojen mukaan vuonna 2016 puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli 85,7 miljoonaa kuutiometriä. Se koostuu tukki- ja kuitupuun hakkuista, joiden määrä vuonna 2016 oli 62 miljoonaa kuutiometriä, sekä polttopuusta, kotitarvepuusta, metsään hakkuutähteinä jäävästä metsähukkapuusta ja luonnonpoistumasta eli metsään jäävistä kuolleista puista. Yli viidennes metsiemme vuotuisesta kasvusta jää lisäämään puustopääoma.

Metsänomistus

Suomen metsät ovat muiden läntisen Euroopan maiden tavoin pääosin yksityisten henkilöiden ja perheiden omistuksessa. Etelä- ja Keski-Suomessa yksityiset henkilöt omistavat noin 3/4 metsistä. Valtion metsät sijaitsevat pääosin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 3 miljoonaa hehtaaria, eli 13 prosenttia metsäpinta-alasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Yhdeksän prosenttia metsistä on kokonaan hakkuiden ulkopuolella, eli tiukasti suojeltuja.

Suomalaisia metsävaroja käytetään kestävästi, jotta myös tuleville sukupolville turvataan metsien aikaansaamat hyödyt.

Muualla palvelussamme
Metsätalouden kestävyys
Kestävyyttä koskevat laskelmat
Talousmetsien monimuotoisuus

Muualla verkossa

Suomen metsäkeskus - metsänomistus
Luonnonvarakeskus: MetINFO metsätietopalvelut
Luonnonvarakeskus: Metsäsektorin suhdannekatsaus 2014-2015
Forest.fi: Suomen metsävaroja koskevia graafeja

 

 

Lisätietoja:

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444   etunimi.sukunimi@mmm.fi