Hyppää sisältöön
Media

Maataloustutkijat pohtivat vihreää kasvua

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2010 6.57
Tiedote -

Vihreä kasvu on aiheena Helsingissä tänään alkavassa EURAGRI-kokouksessa. Eurooppalaisten maataloustutkimuslaitosten johtajat ja maatalousministeriöiden tutkimusjohtajat pohtivat mm. sitä, miten vihreä kasvu liittyy maataloustutkimukseen ja löytyykö uusia tapoja luoda vihreää kasvua. Vihreä kasvu määritellään keinoksi, jolla nykyisestä taloudesta tehdään kestävä talous.

Vihreä kasvu on teemana ajankohtainen, sillä esimerkiksi OECD kehittää parhaillaan vihreän kasvun strategiaa. OECD pyrkii rakentamaan uuden kasvumallin, jossa luonnonvaroja käytetään nykyistä vähemmän sekä samalla lisätään sosiaalista hyvinvointia ja vähennetään köyhyyttä. Vihreä kasvu sisältyy olennaisena teemana myös Eurooppa 2020 -strategiaan, jonka Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa.

Kokouksen pääesityksissä paneudutaan mm. siihen, miten tutkimus kohtaa vihreän kasvun, ruokaturvan ja ympäristön vaatimukset. Lisäksi pohditaan vihreää kasvua tutkimuksen uutena viitekehyksenä. Euroopan komission edustaja kertoo EU:n näkökulman vihreään kasvuun ja odotukset maataloustutkimukselta.

Kokouksessa nousevat esille myös monet vihreään kasvuun liittyvät teemat, kuten terveellinen ruoka, ilmastonmuutos, bioenergia ja ravinnekierrot. Esityksistä käy ilmi se, ettei maatalous ole enää oma erillinen saarekkeensa, vaan se on entistä tiiviimmin kytketty muuhun yhteiskuntaan: biologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.

Helsinkiin kokoontuu 6.-8.9.2010 kaikkiaan 80 henkilöä, jotka vastaavat maatalouspolitiikan suuntaamisesta Euroopan eri maissa. EURAGRI-kokous järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

Lisätietoja:
ylijohtaja Erkki Kemppainen, MTT, p. (03) 4188 2201, 040 556 2477
ylitarkastaja Suvi Ryynänen, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 52385, 0400 869 385