Hyppää sisältöön
Media

Tilatukilain 20 §:n muutos vahvistettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2008 10.44
Tiedote -

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut tilatukilain 20 §:n muutoksen. Laista kumottiin 20 §:n 4 momentti ja muutettiin 3 momenttia. Näiden momenttien mukaan tukioikeudet olisivat siirtyneet vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralaiselta vuokranantajalle, jos osapuolet eivät olisi päässeet asiassa sopimukseen eikä vuokranantaja olisi saanut tukioikeuksia varannosta.

Menettely olisi ollut Euroopan komission mukaan yhteisön oikeuden vastainen. EU-asetus edellyttää tilatuen kohdentamista aktiiviviljelijälle riippumatta siitä, onko hän maanomistaja tai vuokraaja.
Nyt hyväksytty tilatukilain 20 §:n muutos antaa ennen 1.8.2005 tehtyjen vuokrasopimusten osalta mahdollisuuden viedä tukioikeuksien omistuksesta syntyvät epäselvyydet sovittelun kautta ratkaistavaksi tuomioistuimessa. Pykälässä on viittaus maanvuokralain 4 §:n 2 momentissa säädettyyn sovittelumahdollisuuteen.

Säännöksiä ei kumota hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla taannehtivasti. Valiokunta on katsonut taannehtivan kumoamisen olevan ongelmallista tilanteessa, jossa säännöksiä on jo sovellettu tuomioistuimissa.

Perustuslakivaliokunta ja maa- ja metsätalousvaliokunta ovat asiaa käsitellessään kuulleet useiden eri tahojen asiantuntijoita. Kuultavana ovat olleet maanomistaja- ja viljelijäjärjestöt sekä myös muun muassa komission maatalouslainsäädännöstä vastaavat viranomaiset.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. (09) 1605 3323, 050 521 3305