Hyppää sisältöön
Media

Anttila: Bioenergian tuotantoon tarvitaan lisää laitoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2008 9.48
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan mielestä Suomeen tarvittaisiin lisää maatalouden raaka-ainetta hyödyntäviä bioenergialaitoksia. Esimerkiksi maatalouden raaka-ainetta hyödyntäviä biokaasulaitoksia Suomessa on nykyisin noin kymmenen. Näistä lähes kaikki ovat maatilakokoluokan laitoksia. Anttilan mielestä tavoitteena olisi, että maassamme voisi olla vuoteen 2020 mennessä parikymmentä suurta ja 50 pientä maatalouden biokaasulaitosta. Anttila puhui tänään Vihreästä energiaa –seminaarissa Helsingissä.

Biokaasun tuotannossa syntyy uusiutuvan energian lisäksi myös muita hyötyjä. Lannan biokaasutus vähentää lannasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja hajuhaittoja. Lisäksi sen avulla voidaan kierrättää ravinteita, Anttila sanoi.

Maa- ja metsätalousministeriö tukee vihreän energian tuotannon edistämistä monin tavoin. Esimerkkeinä tukimuodoista ministeri Anttila mainitsi energiapuun korjuun ja haketuksen tuen, biokaasulaitosten avustukset ja maatalouden investointituen maatilojen lämpökeskusten rakentamiseen.

Anttilan mukaan maatilojen energiaohjelmien laatiminen aloitetaan ensi vuonna. Tiloille tehdään energiasuunnitelma tai -katselmus. Tarkoituksena on vähentää maatilojen energiankulutusta. Siinä käydään läpi myös mahdollisuudet bioenergian käytön ja tuotannon lisäämiseen.

Ensi vuoden alusta aloitetaan maa- ja metsätalousministeriön vetämänä valtakunnallinen bioenergian koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on estää bioenergia-alan toimintojen päällekkäisyyttä. Anttilan mielestä eri hankkeiden ja alueiden yhteistyön lisääminen on välttämätöntä.

Anttila muistutti, että bioenergian tuotanto tuo erityisesti maaseudulle lisää elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksia. Paikallinen energiantuotanto maatiloilla ja kylissä lisää esimerkiksi lämpöyrittäjyyttä. Bioenergian lisäystavoite on nähtävä maaseudun mahdollisuutena.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisasiantuntija Pia Lehmusvuori, p. (09) 160 52451, 0400 395 537