Hyppää sisältöön
Media

Anttila: Metsäorganisaatioiden on muututtava ajan vaatimusten mukaisesti

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.2.2009 10.00
Puhe -

- Metsäorganisaatioiden on pystyttävä tuottamaan palveluja, jotka parantavat suomalaisten metsänomistajien mahdollisuuksia hoitaa metsiään ja hyödyntää niitä kestävällä tavalla. On myös varmistettava, että metsänomistajat saavat korkealaatuista neuvontaa kaikissa metsiin liittyvissä kysymyksissä, sanoo metsähallinnon uudistamista johtava maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

Hän avasi 5.2. maa- ja metsätalousministeriön järjestämän kutsuseminaarin, jossa pohdittiin laajalla joukolla koko metsäsektorin tulevaisuuden haasteita, metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten asemaa ja työnjakoa sekä metsäntutkimuksen ja kehittämiskeskus Tapion synergiaetuja.

Uudistustarpeen syynä on maailmantaloudessa ja toimintaympäristössämme tapahtuneet muutokset. Metsäalan organisaatioilla on takanaan pitkä historia, ja ne ovat tuottaneet hyviä tuloksia Suomen metsätaloudelle.

- Maailma ja yhteiskunta ympärillämme muuttuvat nopeasti ja metsäalan organisaatioiden on muututtava ajan vaatimusten mukaisesti, ministeri Anttila totesi. Organisaatiorakenteen kehittämisen lähtökohtana on oltava koko sektorin palvelutarpeet, aina metsänomistajasta lähtien, korosti ministeri Anttila.

Organisaatioiden uudistustarpeet on kirjattu valtioneuvoston vajaa vuosi sitten hyväksymässä Kansallinen metsäohjelma 2015:ssa. Myös Esko Ahon johtaman metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytyksiä pohtineen työryhmän raportissa ehdotetaan, että metsäalan hallinnon toimivuutta ja kehittämistarpeita selvitetään.

Metsätalouden julkiseen sektoriin kuuluvat Metsäntutkimuslaitos, Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät, metsäkeskukset ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Sektorilla työskentelee noin 2200 henkilöä ja valtion rahoitus on vuosittain noin 95 miljoonaa euroa. Alan merkittäviä toimijoita ovat myös metsänhoitoyhdistykset, joita on 113 ja joiden metsänomistajilta veroluontoisena maksuna saamat metsänhoitomaksut nousevat vuodessa noin 30 miljoonaan euroon.

Valtion metsäorganisaatioille osoittaman rahoitustuen on epäilty vääristävän kilpailua ja asiasta on tehty kantelu EU:n komissiolle.

- Nyt käynnistetyn organisaatiouudistuksen yhteydessä on tarkoitus käydä myös kilpailuoikeudelliset kysymykset huolellisesti läpi, ministeri Anttila kertoi.

Organisaatiouudistuksen valmistelu jatkuu maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Ministeriö aikoo toteuttaa uudistuksen tarvitseman taustatyön avoimessa prosessissa, johon muut ministeriöt ja sidosryhmät voivat osallistua. Lainsäädännöllisiin uudistuksiin ryhdytään heti, kun selvitykset ovat valmiina.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Aarne Reunala, puh. 0400 437 222
erityisavustaja Minna-Mari Kaila, puh. 040 775 60 60

Sirkka-Liisa Anttila