Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä uudisti yksikkökustannusten perusteita

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2008 11.32
Tiedote -

Maatalouden rakentamisinvestointien tuen määrittelyssä käytettävien yksikkökustannusten periaatteet on uudistettu. Muutosten avulla on tarkoitus saada yksikkökustannukset vastaamaan paremmin nykyistä maatalousrakentamisen kustannustasoa. Muutos perustuu kustannusten uudistamista valmistelleen työryhmän esityksiin. Työryhmä luovutti tänään raporttinsa maa- ja metsätalousministeriölle.

Työryhmä käytti työn pohjana selvityksiä sekä rakentamisen yleisestä hintatasosta että maatalousrakentamiskohteista. Tuen piiristä katsottiin voitavan sulkea pois osa urakointi- ja muista sellaisista kustannuksista, joita ei kaikissa tapauksissa synny maatalousrakentamisessa. Rakennuskustannuksiin on odotettavissa alenemista rakentamisen yleisen kasvun hidastuessa. Näillä perusteilla tukikelpoiseksi yksikkökustannukseksi esitetään 75 prosenttia laskennallisista tämänhetkisistä yleisistä rakentamisen kustannuksista.

Uudistuneiden perusteiden vuoksi yksikkökustannukset nousevat aiempaan verrattuna useimmissa tapauksissa. Nautakarjarakennuksissa nousu voi olla noin 10 prosenttia ja sikaloissa 20–40 prosenttia. Kuivaamoiden ja kasvihuoneiden yksikkökustannusten tasoon ei tulisi muutosta.

Työryhmä asetti tavoitteeksi, että laskennalliset hyväksyttävät yksikkökustannukset ohjaisivat kokonaisedulliseen rakentamistapaan. Yksikkökustannuksilla olisi oltava mahdollista toteuttaa hyvin toimiva ja käyttökustannuksiltaan edullinen tuotantorakennus. Rakennuskustannukset saisivat ylittää tuettavan yksikkökustannustason tai niiden perustana olevan tilamitoituksen, mutta ylittäville kustannuksille ei myönnettäisi tukea. Uudessa järjestelmässä kustannuksille ei enää asetettaisi enimmäisrajaa.

Työryhmä katsoo, että tukihakemuksen kustannusarvio pitää tehdä käyttäen hintoja, joilla yleisesti voidaan hankkia rakennustarvikkeita ja teettää työ. Kustannusarvion laadinnassa on käypien hintojen perusteena käytettävä rakennusalan yleisiä rakennusosahinnastoja, kilpailutettuja urakkatarjouksia ja alueellista hintatasoa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
suunnittelija Kjell Brännäs, p. (09) 1605 4273
yliarkkitehti Raija Seppänen, p. (09) 1605 4269