Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää bioenergia-alan yhteisyritysten tukemista maaseutuohjelmasta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2007 8.50
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiastrategiatyöryhmä on linjannut Manner-Suomen maaseutuohjelman 2007-2013 bioenergiakohteiden rahoitusta muistiossaan. Työryhmän mukaan bioenergialaitosten suunnittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota pienten maaseutuyritysten väliseen yhteistyöhön. Laitosten rahoituksessa pääpaino tulisi olla yritysten tai maatilojen yhteisyrityksissä tai muuten suuremmissa laitoksissa, jotka tuottavat energiajalostuspalveluja myös muille lähiseudun tiloille tai yrityksille.

Linjausten tarkoituksena on tehostaa maaseutuohjelman puitteissa tehtävää bioenergiatuotannon kehittämistyötä ja yhtenäistää rahoituspäätösten perusteita eri TE-keskusten alueella. Linjauksissa on jätetty tilaa myös paikalliselle päätöksenteolle, koska bioenergiatuotannon vahvuustekijät ja sopivimmat ratkaisut vaihtelevat suuresti eri alueilla.

Työryhmän mukaan tila- tai yrityskohtaista laitosta suurempi kokoluokka mahdollistaa hyötysuhteeltaan parempien ja ympäristövaikutuksiltaan edullisempien laitteiden hankinnan. Perustelluissa tapauksissa on pienemmänkin kokoluokan laitosten rahoittaminen kuitenkin mahdollista.

Bioenergia-alan kehittämisen edistämiseksi ja tiedonkulun tehostamiseksi maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteilla myös bioenergia-alan kehittämistoimia sekä neuvontaa ja asiantuntijapalveluja koordinoivat hankkeet, joiden on tarkoitus käynnistyä syksyn 2007 aikana.

Koordinaatio-hankkeen tavoitteena on välittää tietoa käynnissä olevista kehittämishankkeista sekä tarjota erilaisia bioenergia-alaan liittyviä tukipalveluja viranomaisille ja alan toimijoille. Neuvontahankkeen avulla pyritään luomaan pääosin nykyisiin resursseihin tukeutuen koko maan kattava bioenergia-alan neuvonta- ja asiantuntijaverkosto.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti marraskuussa 2006 työryhmän valmistelemaan ministeriön bioenergiastrategiaa sekä Manner-Suomen maaseutuohjelman 2007-2013 bioenergiakohteiden rahoitusta ja kehittämistä koskevia linjauksia. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila ja siihen kuuluu edustajia maa- ja metsätalousministeriön eri osastoilta sekä lisäksi asiantuntijajäsen kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila, p. (09) 1605 2911, 040 861 7793
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. (09) 1605 3396, 040 546 9065