Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää vaihtoehtoja viljelijätukihallinnon kehittämiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2008 7.35
Tiedote -

Viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittävä työryhmä julkisti tänään väliraporttinsa. Työryhmän tehtävänä on kuvata ja arvioida viljelijätukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja tilanteessa, jossa kuntien maaseututoimen tehtäviä kootaan seudullisesti tai alueellisesti suurempiin yksiköihin. Väliraportissa tarkastelun kohteena ovat kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat viljelijätukien toimeenpanotehtävät.

Väliraportissa kehittämisvaihtoehdot jaetaan kolmeen ryhmään sen perusteella, mikä taho vastaisi tehtävien hoidon järjestämisestä. Vaihtoehtoihin sisältyy mahdollisuus organisoida tehtävien hoito paikallistasolla, seututasolla, aluetasolla tai keskitetysti.

Kuntahallintoon perustuvissa vaihtoehdoissa viljelijätukihallinnon tehtävät säilyisivät kunnan lakisääteisenä tehtävänä. Kunta voisi käyttää tehtävien hoidon organisoimisessa vapaaehtoisia yhteistoimintajärjestelyjä. Tarkastelussa on ollut mukana mahdollisuus ohjata kuntia lakisääteisesti yhteistoimintaan tehtävien hoitamisessa. Tällöin tehtävät hoidettaisiin lähtökohtaisesti seututasolla.

Uudistuvaan aluehallintoon perustuvissa vaihtoehdoissa tehtävien hoidon järjestäminen kuuluisi aluehallinnon uudistamisen yhteydessä perustettavalle, maaseutuhallinnon tehtäviä hoitavalle alueviranomaiselle. Tukipäätökset tehtäisiin näin aluehallinnon tasolla, mutta asiakaspalveluiden kuten neuvonnan järjestämisen uusi aluehallintoviranomainen voisi hoitaa paikallis- tai seututasolla.

Maaseutuvirastoon perustuvissa vaihtoehdoissa tehtävien hoidon järjestämisvastuu kuuluisi Maaseutuvirastolle, joka vastaisi viljelijätukihallinnon organisoinnista koko maassa. Kaikissa vaihtoehdoissa tämä ei tarkoittaisi päätöksenteon ja asiakaspalveluiden keskittämistä Maaseutuvirastoon, vaan vaihtoehtoihin sisältyy mahdollisuus antaa tehtävien hoitaminen seututasolla yhden kunnan tai kuntayhtymän tehtäväksi tai aluetasolla uuden aluehallintoviranomaisen tehtäväksi.

Työryhmä esittää jatkoselvitettäväksi kolmea vaihtoehtoa, joihin sisältyy järjestämisvastuun ja tehtävien hoidon säilyttäminen kunnan tehtävänä siten, että kuntia ohjataan lakisääteisesti tehtävien hoidon organisoinnissa. Valtionhallintoon perustuvista vaihtoehdoista jatkoselvitettäviksi ehdotetaan järjestämisvastuun ja tehtävien hoidon siirtoa uudelle aluehallinnon viranomaiselle sekä tehtävien hoidon järjestämisvastuun siirtoa Maaseutuvirastolle siten, että tehtävien hoitamisesta vastaisi toimeksiantosopimuksen perusteella kunta tai kuntayhtymä.

Työryhmän on määrä tehdä esityksensä valtion ja kuntien työnjaosta, rahoitusmallista ja tehtävien organisointitavasta vuoden loppuun mennessä. Uusi hallintomalli otettaisiin käyttöön vuodesta 2010 alkaen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, puh. (09) 160 53323, 050 521 3305