Hyppää sisältöön
Media

Työryhmän tavoite: Sähköinen tukihaku koko maahan ensi vuonna

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.8.2008 11.32
Tiedote -

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien kehittämistä pohtiva työryhmä pitää ensisijaisena tavoitteena sitä, että sähköinen tukihaku laajenee koko Manner-Suomeen vuonna 2009. Työryhmä jätti tänään väliraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Työryhmän mielestä sähköinen tukihaku parantaa asiakaspalvelua ja helpottaa sekä viljelijöiden että viranomaisten työtä. Sähköinen tukihaku lisää keskushallinnon kuluja, mutta tuo kustannussäästöjä viljelijöille ja paikallisviranomaisille. Sähköinen asiointi parantaa myös tukihaun luotettavuutta.

Sähköistä tukihakua on kokeiltu tänä vuonna pilottihankkeessa 14 kunnassa. Kokeiluun sisältyi neljä tukihakulomaketta. Hankkeen aikana 256 tilaa palautti sähköisesti noin tuhat tukihakulomaketta. Kokeilun tulokset olivat myönteisiä. Viljelijöiden mielestä palvelu parani ja yksinkertaistui. Myös kunnissa oltiin tyytyväisiä, sillä sähköisen tukihaun avulla pystytään kehittämään kuntien prosesseja.

Sähköisen tukihaun käyttöönotto ensi keväänä edellyttää, että poliittiset ratkaisut voidaan linjata jo lokakuussa 2008. Tuolloin pitää vähintään tietää kevään 2009 hakulomakkeiden koko tietosisältö eli se, mitkä tiedot ovat ensi vuoden tukien kannalta välttämättömiä. Sähköisen tukihaun valmistelua, ohjelmointia ja riittävää testaamista varten on eduksi, että myös tukiehdot saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sovituksi niin kansallisesti kuin komission kanssa.

Työryhmän mukaan Suomelan raportin valmistumisen jälkeen on sekä hakuopasta että tukihakulomakkeita jo ehditty kehittää. Kevään hakuoppaassa tuotiin selkeästi esille kunkin tuen muutokset edellisvuodesta. Oppaaseen lisättiin myös yhteenvetotaulukko kansallisista kotieläintuista. Tukihakulomakkeista on poistettu epäolennaisia tietoja. Lisäksi on vähennetty lomakkeiden määrää. Lomakkeet ja oppaat postitettiin viljelijöille tänä vuonna kahdessa erässä.

Ensi vuoden hakuoppaita, täyttöohjetta ja lomakkeita on tarkoitus edelleen selkeyttää. Kotieläintukien hakemista koskevat ohjeet aiotaan keskittää yhteen postilähetykseen.

Kansliapäällikkö Jarmo Vaittisen johtama työryhmä tekee suosituksia selvitysmies Kaj Suomelan viime vuoden lopulla esittämien kehittämisehdotusten toteuttamiseksi. Väliraportissa työryhmä on käsitellyt niitä toimia, jotka pystytään toteuttamaan tämän ja ensi vuoden aikana. Syksyn aikana työryhmä käy läpi toimia, jotka toteutetaan vasta myöhemmin. Työryhmän työ päättyy tämän vuoden lopussa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, p. (09) 1605 3303, 040 751 8406