Hyppää sisältöön
Media

Arviointi Metsähallituksen alue-ekologisesta suunnittelusta käynnissä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2023 9.03
Tiedote
Ilmakuva metsästä
Kuva: Erkki Oksanen

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (Syke) toteuttavat Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun arvioinnin vuoden 2023 aikana. Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa arvioinnissa selvitetään alue-ekologisen suunnittelun tuloksia ja vaikutuksia sekä menetelmien toimivuutta ja kehittämistarpeita. Lisäksi arvioidaan valtion metsien suojelun tehostamistarpeita ja mahdollisuuksia.

Maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistiedote

Alue-ekologinen suunnittelu on laajojen alueiden monitavoitteista metsäsuunnittelua, jossa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on pitkällä aikavälillä sovitettu yhteen metsätalouden ja metsien muiden käyttömuotojen kanssa. Se on ollut Metsähallituksessa vuodesta 1995 lähtien merkittävässä roolissa valtion maiden kestävän maankäytön suunnittelussa. Suunnittelun tavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä metsien monikäytön ja luontaiselinkeinojen harjoittamisen edellytysten turvaaminen. 

– Arvioinnilla selvitämme, kuinka hyvin suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. On tärkeää, että monimuotoisuustavoitteet valtion metsissä sovitetaan yhteen metsien monikäytön ja luontaiselinkeinojen harjoittamisen edellytysten kanssa mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa, kertoo neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Keskeisenä tehtävänämme on arvioida Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia sekä tarkastella niitä suhteessa suunnittelulle asetettuihin tavoitteisiin, jatkaa erikoistutkija Leena Kärkkäinen Lukesta.

Metsien monimuotoisuus korostuu

Työssä arvioidaan suunnittelun tulosten ja vaikutusten lisäksi alue-ekologisen verkoston päivityksessä käytettyjen menetelmien käyttökelpoisuutta ja määritellään suunnittelumenetelmän kehittämistarpeita. Arvioinnissa selvitetään myös valtion metsien suojelun tehostamistarpeita ja mahdollisuuksia.

– Suunnittelun avulla monimuotoisuutta on voitu edistää valtion metsissä aluetasolla yksityismetsiä laajemmalla keinovalikoimalla. Kansainväliset paineet monimuotoisuuden lisäämiseen talousmetsissä ja suojelualueverkoston kehittämiseen tulee huomioida valtion metsien käytön suunnittelussa, sanoo ryhmäpäällikkö Kimmo Syrjänen Suomen ympäristökeskuksesta.

Valtion maiden alue-ekologinen verkosto koostuu luonnonsuojelualueista ja monikäyttömetsien arvokkaista luonto- ja erityiskohteista sekä niiden välillä kulkevista ekologisista käytävistä ja niin sanotuista askelkivistä, joita pitkin kasvi- ja eliölajit pääsevät leviämään. Näillä alueilla metsätaloutta on rajoitettu tai alueet ovat metsätalouskäytön ulkopuolella.

Alue-ekologisen suunnittelun arviointi tehtiin edellisen kerran vuosina 2000–2001. Luke ja Syke aloittivat maa- ja metsätalousministeriön tilaaman arvioinnin toteutuksen tammikuussa, ja sen on tarkoitus valmistua joulukuun loppuun mennessä. 

Metsähallituksen tekemä alue-ekologinen suunnittelu 

Lisätietoja: 

  • Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2190, ville.schildt@gov.fi
  • Erikoistutkija Leena Kärkkäinen, Luonnonvarakeskus, p. 0295 324 848, leena.karkkainen@luke.fi Ryhmäpäällikkö
  • Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 666, kimmo.syrjanen@syke.fi