Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asetus ravintoloiden alkuperämerkinnöistä palautettiin valmisteluun

Maa- ja metsätalousministeriö
9.2.2018 15.14
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema ruuan alkuperämerkintöjen ilmoittamista koskeva asetus ei astu voimaan keväällä 2018. EU-komission ratkaisun perusteella asetus on palautettu ministeriössä valmisteluun. Suomi on pyrkinyt edistämään elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen ilmoittamista kansallisilla asetuksilla, koska EU-lainsäädännössä asia on edennyt toivottua hitaammin.

Asetus oli ilmoitettu komissiolle marraskuun alussa ja kielteinen lausunto tuli ministeriölle tiedoksi 6.2.2018. Lausunnossaan Euroopan komissio odotti Suomelta lisää näyttöä tuotteen alkuperän yhteydestä sen laatuun. Komission tulkinnan mukaan Suomen esittämät perustelut liittyivät ennen kaikkea elintarvikkeiden turvallisuuteen ja eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. EU:n elintarviketietoasetus edellyttää, että jäsenvaltio pystyy osoittamaan, että alkuperällä on yhteys juuri tuotteen laatuun. Lausunnossaan komissio kuitenkin samalla totesi, että Suomen toimittaman asetusluonnoksen säädöksillä ei ole vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan, eivätkä ne näin ollen muodosta kaupan estettä.

– Periksi ei nyt anneta, asia on hallitukselle tärkeä. Kuluttajat haluavat tietää, mistä ruoka on peräisin ja sitä ei pitäisi joutua erikseen kysymään. Tämä on silkkaa avoimuutta ja edistää tietoisia ja vastuullisia valintoja, muistuttaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Komission vastaus on nyt tiedossa ja palautteen perusteella valmistelemme uuden ehdotuksen, joka on tarkoitus toimittaa komissioon vielä ennen juhannusta, kertoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Suomi on pyrkinyt ajamaan elintarvikkeiden alkuperämerkintävaatimusten kehittämistä EU:n toimielimissä ja esittänyt, että alkuperämerkinnöistä tulisi säätää ensisijaisesti EU-lainsäädännössä. Koska alkuperämerkintöjä koskevaa EU-lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole kehitetty toivotussa aikataulussa, Suomi on pyrkinyt lisäämään alkuperätietoa kansallisilla asetuksilla.

Kesällä 2017 tuli voimaan asetus, joka edellyttää liha- ja maitovalmisteiden alkuperätietojen esittämistä kaupoissa. Syyskuussa maa- ja metsätalousministeriö ehdotti ministeriön asetuksen muuttamista siten, että tarjoilupaikoissa kuluttajalle pakkaamattomana luovutettavista elintarvikkeista on kirjallisesti ilmoitettava kuluttajalle tarjoiltavan aterian ainesosana käytetyn tuoreen lihan ja kalan alkuperä. Nyt valmisteluun palautetun asetuksen tavoitteena on tuoda alkuperätieto nykyistä helpommin kuluttajien ulottuville myös ravintoloissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. 050 524 5761
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 040 029 1910
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424

EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Ruoka ja maatalous