Hyppää sisältöön
Media

Asetusluonnos metsien tuhkalannoituksesta lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2020 14.55
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle valtioneuvoston asetuksen muutosesityksen, jonka on tarkoitus mahdollistaa se, että metsien tuhkalannoitukseen voidaan 15.4.2020 alkaen myöntää tukea entistä useammille hankkeille. Esitys perustuu Vuosaaren ilmastokokouksessa 4.2.2020 tehtyyn hallituksen linjaukseen maankäyttösektorin hiilinielun vahvistamisesta. Määräaika lausunnoille on 13.3.2020.

Hallitus ilmoitti Vuosaaressa, että metsien hiilinielua halutaan kasvattaa erityisesti metsien kasvua lisäämällä. Yhdeksi keinoksi tavoitteen saavuttamiseksi hallitus linjasi tuhkalannoituksen edistämisen (ks. MMM-tiedote 4.2.2020).

"Hiilensidontaa voidaan lisätä tuntuvasti metsien kasvua vahvistamalla. Siksi laajennamme tuhkalannoituksen tukea määräajaksi. Metsänomistajien kannattaa tarttua mahdollisuuteen ripeästi", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Esitetty muutos laajentaisi tuhkalannoituksen tukea, koska asetuksesta poistuisi vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta. Tarkoituksena on, että tukiperusteet säilyisivät esitetyssä muodossa Kemera-tukijärjestelmän loppuun eli todennäköisesti 31.12.2021 asti.

Kuluvan vuoden loppuun asti voimassa olevalle Kemera-järjestelmälle suunnitellaan parhaillaan jatkoaikaa Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) ja valtiontukiuudistusten viivästymisen vuoksi (ks. MMM:n tiedote 6.2.2020).

Tuhkalannoitus vähentää tarvetta kunnostusojituksille

Tuhkalannoitus sopii erityisesti turvemaille ja siitä on monia hyötyjä metsien hoidon, ympäristön ja ilmaston kannalta. Tuhkan käyttö parantaa turvemaiden vesitasapainoa lisäämällä puuston kasvua ja haihdutuskapasiteettia ja vähentää siten tarvetta kunnostusojituksille. Oikein kohdennetulla tuhkalannoituksella voidaan edistää osaltaan myös metsätalouden vesiensuojelua. Tuhkalannoituksen kasvua lisäävä vaikutus voi näkyä suometsissä useiden vuosikymmenten ajan.

Hyvin kasvavat suopuustot sitovat hiiltä ja hillitsevät siten osaltaan ilmastonmuutosta. Tuhkan käyttö lannoitteena edistää myös kiertotaloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kaatopaikoille vietävän aineksen määrä vähenee, kun metsän lannoitukseen kelpaava tuhka saadaan hyötykäyttöön.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 029 516 2447
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi
 

Ilmastonmuutos Jari Leppä Metsät Valtioneuvoston asetus