Hyppää sisältöön
Media

Maidon pohjoinen tuki säilyy jatkossakin tuotantoon sidottuna

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2008 16.06
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja komissaari Mariann Fischer Boel pääsivät tänään poliittiseen sopimukseen liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella maksettavasta pohjoisesta tuesta.

"Neuvottelutulos turvaa maatalouden tuotantoedellytysten säilymisen pohjoisen tuen alueella. Muutokset myös lisäävät järjestelmän joustavuutta muun muassa niin, että maidon tuessa otetaan käyttöön pohjoisen alueen tasausjärjestelmä. Järjestelmällä tasataan tilakiintiöiden ylitykset ja alitukset pohjoisen tuen määrärajoitteen puitteissa. Maidon tuki säilyy edelleen tuotantoon sidottuna litrakohtaisena tukena. Sika- ja siipikarjatalouden tuet irrotetaan tuotannosta ensi vuoden alusta lukien vastaavalla tavalla kuin Etelä-Suomessa", toteaa ministeri Anttila.

Maidon tuen tasausjärjestelmässä tilakohtaisten maitokiintiöiden alitukset voidaan lukea oman kiintiönsä ylittäneiden tilojen hyväksi. Tasaus on mahdollista toteuttaa maidon pohjoisen tuen määrärajoitteen puitteissa.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki perustuu tilakohtaiseen viitemäärään, joka muodostetaan pääsääntöisesti vuoden 2007 pohjoisen tuen maksun perusteena olleen eläinyksikkömäärän perusteella. Viitemäärän muutos- ja korotusperusteet olisivat lähtökohtaisesti samat kuin Etelä-Suomessa. "Suomi ehdotti alkujaan sitä, että pohjoisen tuen alueella sika- ja siipikarjantuki olisi ollut osittain tuotantoon sidottu. Tuen irrottaminen tuotannosta oli kuitenkin komission ehdoton vaatimus", sanoo Anttila.

Sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvaus otetaan käyttöön myös pohjoisen tuen alueella samoilla ehdoilla kuin A- ja B-alueilla. Rakennemuutoskorvaus on tarkoitettu sika- ja siipikarjatuotannon lopettaville tiloille.

Pohjoista tukea voidaan maksaa nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa. Lisäksi se mahdollistaa joustavuuden eri tuotantosektoreiden välillä. Jos tukitasojen nostamiseen olisi tarvetta, se olisi edelleen jatkossakin mahdollista.

Nuoren viljelijän aloitustuen määrää voidaan korottaa 15 000 eurolla myös C-alueella. Vastaava korotus on käytössä A- ja B-alueilla. Korotus on tarkoitus maksaa korkotukena, ja se tulee käyttää maatilan tai maatalousirtaimiston hankintaan.

Liittymissopimuksen artiklan 142 nojalla Suomella on lupa myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia sen varmistamiseksi, että pohjoisen tuen alueella pidetään yllä alueelle perinteistä maataloutta liittymistä edeltävässä laajuudessa. Pohjoista tukea on maksettu koko EU-jäsenyyden ajan Keski- ja Pohjois-Suomessa (tukialueet C1-C4). Komissio teetti ulkopuolisella tutkimuslaitoksella pohjoista tukea koskevan arvioinnin, joka julkaistiin viime keväänä. Suomi jätti kesäkuussa komissiolle ilmoituksen järjestelmän muuttamisesta arvioinnin tulosten huomioimiseksi.

Vuonna 2008 pohjoista tukea arvioidaan maksettavan yhteensä hieman alle 35 000 tuensaajalle. Pohjoisesta tuesta 48 prosenttia maksetaan maidon tuotantotukena ja lähes 19 prosenttia erimuotoisina naudanlihantuotannon tukina.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. 050 521 3305
maatalousneuvos Matti Hannula, p. 040 760 5954