Hyppää sisältöön
Media

Lievennyksiä eläinten hyvinvointikorvauksen seuraamusten laskentaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2016 15.32
Uutinen

Hallitus on tänään vahvistanut EU:n rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksen. Eläinten hyvinvointikorvauksen seuraamusten laskennassa otetaan käyttöön sioilla ja siipikarjalla eläinten lukumäärän sijasta eläinyksikkömäärä. Laskutavan muutosta sovelletaan jo vuoden 2016 valvonnoissa.

Muutos perustuu Euroopan unionin lainsäädännön muutokseen, jonka mukaan valvonnassa havaittujen virheiden seuraamusten laskennassa voidaan käyttää joillakin eläinlajeilla ennalta määrättyä eläinyksikkömäärää eläinten varsinaisen lukumäärän sijaan. Sikojen ja siipikarjan osalta valvonnan seuraamusten määrittämisessä tullaan jatkossa käyttämään kolmen eläinyksikön kynnystä.

Käytännössä esimerkiksi aiemman kolmen broilerin sijaan seuraamuslaskennassa rajana voidaan käyttää 429 broileria ja kolmen lihasian sijaan kymmentä lihasikaa. Jos valvonnassa havaitaan, että tuenhakijan ilmoittamassa eläinmäärässä on yli kolmen eläinyksikön ero valvonnassa havaittuun eläinmäärään, valvonnasta aiheutuvat seuraamukset ankaroituvat riippuen hyväksytyn ja hylätyn eläinmäärän eroprosentista.

Valtioneuvoston asetuksessa lisätään viljelijälle mahdollisuus antaa kirjallinen näyttö tilanteessa, jossa eläinrekisterissä tai eläinluettelossa olevaa eläintä ei löydy valvontahetkellä tilalta eikä poistosta ole merkintää eläinluettelossa tai rekisterissä. Jos viljelijä ei esitä valvonnassa kirjallista näyttöä merkinnän ja rekisteröinnin ilmoitusaikojen noudattamisesta, eläin hylätään, koska ei voida varmistua siitä, että tukiehdot täyttyvät.

Tänään vahvistettu asetus toteuttaa osaltaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
maatalousylitarkastaja Antero Nikander, p. 0295 162 403
etunimi.sukunimi@mmm.fi