Hyppää sisältöön
Media

Yksimielinen ehdotus metsäorganisaatioiden uudistamiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2009 14.42
Tiedote -

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke on saanut työnsä päätökseen ja ehdottaa yksimielisesti metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten laajaa uudistusta, joka edistää kilpailua ja tehostaa palveluja metsänomistajille ja metsäelinkeinolle.

Alueellisista metsäkeskuksista (13) ja osasta Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta muodostetaan yksi valtakunnallinen valtionapuorganisaatio. Alueellista toimintaa toteuttavat asiakaslähtöiset alueyksiköt. Mahdollisuudet Tapion muiden osien yhdistämiseen Metsäntutkimuslaitoksen kanssa selvitetään, samoin kehittämistoimintojen yhtiöittämistä.

Kilpailun lisäämiseksi metsäkeskusten liiketoiminta eriytetään julkisista hallintotehtävistä. Myös metsänhoitoyhdistysten liiketoiminta ja metsänhoitomaksulla rahoitettava toiminta eriytetään entistä selkeämmin.

Muutoksia varten perustetaan lainsäädäntöhanke. Sen lisäksi metsänhoitoyhdistysten varojen käyttöä täsmennetään valtioneuvoston asetuksella sekä esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten kirjanpitoa, metsänhoitomaksuvarojen käytön julkisuutta ja ajankäytön seurantaa koskevilla toimenpiteillä.

”Näillä toimenpiteillä tehostetaan toimintaa ja lisätään kilpailua metsäpalvelumarkkinoilla”, sanoo hanketta johtanut ministeri Sirkka-Liisa Anttila. ”Kun tähän vielä lisätään uuden metsävaratiedon antamat mahdollisuudet ja sähköiset palvelut, niin siirrymme kokonaan uuteen aikaan metsänomistajien palveluissa ja yksityismetsätalouden kehittämisessä”.

Hankkeessa esitetään lisäksi tutkimusresurssien painopisteen siirtoa tutkimustiedon välittämiseen ja metsäorganisaatioiden metsäosaamisen viennin kehittämistä.

Uusi metsäkeskuslaki lausuntokierroksineen pyritään valmistelemaan ensi vuoden aikana niin, että uusi organisaatio voisi käynnistyä vuoden 2012 alusta. Osa metsänhoitoyhdistyksiä koskevista toimenpiteistä voidaan toteuttaa jo tätä ennen.

Suomen metsänhoidon hyvä taso perustuu paljolti metsäkeskusten, Tapion ja metsänhoitoyhdistysten vuosikymmenten aikana tekemään pitkäjänteiseen työhön. Metsäkeskukset hoitavat metsälakien valvontaa ja metsänparannusrahoitusta sekä kehittävät metsätaloutta ja metsäelinkeinoja. Ne saavat valtionapua 49 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tuloja 47 miljoonaa euroa vuodessa. Henkilöstöä on runsaat 1000 henkilöä.

Metsänhoitoyhdistyksiä on 113 ja ne palvelevat yksityismetsänomistajia käytännön metsänhoitotöissä ja puukaupassa. Ne saavat toimintaansa 27 miljoonaa euroa metsänhoitomaksuvaroja. Niiden liiketoiminta on noin 150 miljoonaa euroa ja palveluksessa on kaikkiaan 1100 henkeä ja 750 metsätyöntekijää.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Aarne Reunala, puh. 0400 437 2322

Loppuraportti