Hyppää sisältöön
Media

Ensimmäinen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta asetettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2009 11.28
Tiedote -

Valtioneuvosto asetti tänään uuden tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan jäsenet. Neuvottelukunta on ensimmäinen laatuaan. Se toimii maa- ja metsätalousministeriön apuna tuotantoeläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tuotantoeläinten hyvinvoinnin tasoa, tekee maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja tuotantoeläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja esityksistä.

Neuvottelukunnan avulla halutaan nostaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin merkitystä ja eläinten arvostusta yhteiskunnassa sekä lisätä eettistä keskustelua hyvinvointikysymyksistä. Neuvottelukunnalla on myös tärkeä tehtävä viranomaisten ja alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääjänä. Lisäksi neuvottelukunta tekee muita sen toimialaan kuuluvia maa- ja metsätalousministeriön määräämiä tehtäviä.

Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen. Siinä ovat edustettuina keskeisimmät tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvien tahot pellolta pöytään -periaatteella tuottajista kuluttajiin. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 15 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alojen käytännön toimijoita.

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi asetettiin professori emeritus Hannu Saloniemi. Varapuheenjohtajaksi nimitettiin toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi Eläintautien torjuntayhdistys ETT:stä. Muut jäsenet ovat (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

kotieläinasiamies Vuokko Puurula, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
(maitoasiamies Sami Kilpeläinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.)

maanviljelijä Kjell-Göran Paxal, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund - SLC rf.
(maanviljelijä Fredrik Ström, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund - SLC rf.)

nuorempi tutkija Saara Kupsala, Joensuun yliopisto
(tutkija Birgitta Wahlberg, Åbo Akademi)

erikoistutkija Jarkko Niemi, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
(professori Matti Ylätalo, Helsingin yliopisto)

professori Anna Valros, Helsingin yliopisto
(professori Jaakko Mononen, Kuopion yliopisto)

professori Outi Vainio-Kivinen, Helsingin yliopisto
(tutkija Kreeta Ranki, Turun yliopisto)

osastopäällikkö Matti Aho, maa- ja metsätalousministeriö
(apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen, maa- ja metsätalousministeriö)

pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, Elintarviketurvallisuusvirasto
(yksikön johtaja Jaana Mikkola, Elintarviketurvallisuusvirasto)

läänineläinlääkäri Hanna Lounela, Oulun lääninhallitus
(hyvinvointieläinlääkäri Aila Rauatmaa, Kainuun maakunta -kuntayhtymä)

tuotantoeläinvastaava Henri Pätsi, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry.
(toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry.)

toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, Eläinsuojeluliitto Animalia ry.
(toimittaja Riikka Suominen, Helsingin eläinsuojeluyhdistys ry.)

kotieläinagronomi Sanna Nokka, ProAgrian Keskusten Liitto ry.
(kehityspäällikkö Juho Kyntäjä, ProAgrian Keskusten Liitto ry.)

laatupäällikkö Elias Jukola, LSO Foods Oy
(projektieläinlääkäri Tuomas Herva, Elintarviketeollisuusliitto ry.)

johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry.
(elintarvikeasiantuntija Merja Söderström, Päivittäistavarakauppa ry.)

ravitsemusasiantuntija Annika Marniemi, Suomen Kuluttajaliitto ry.
(pääsihteeri Sinikka Turunen, Suomen Kuluttajaliitto ry.)

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1.12.2009 ja päättyy 30.11.2012.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettamista. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan lemmikkieläinten hyvinvoinnin laiminlyönnit ovat lisääntyneet viime vuosina.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb, p. (09) 160 53386, 050 555 2836