Hyppää sisältöön
Media

Erävalvontaa tehostetaan – metsästys- ja kalastussäädösten noudattamista edistävä hallituksen esitys eduskuntaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 14.03
Tiedote

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksen, jonka tavoitteena on tehostaa Metsähallituksen erävalvontaa sekä metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamista.

Valtioneuvosto on hyväksynyt maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman hallituksen esityksen erävalvonnan tehostamiseksi.

Esityksen mukaan erävalvontalakiin (eli Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin) lisätään säännökset Metsähallituksen erätarkastajan käskyvallasta ja esitutkinnan turvaamiseen liittyvistä uusista toimivaltuuksista. Lisäksi erätarkastajaan kohdistuva niskoittelu säädettäisiin rangaistavaksi. Metsästyslain ja kalastuslain sääntelyä muutettaisiin puolestaan siten, että valvontaviranomaisella olisi nykyistä laajemmat oikeudet tarkastaa, ovatko henkilön saalis ja pyyntivälineet säännösten ja määräysten mukaisia. Erätarkastajien lisäksi tämä lisää poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimivaltuuksia.

Viime syksynä lausuntokierroksella ollut esitysluonnos sai lausunnonantajilta kannatusta. Esitykseen tehtiin kuitenkin muutoksia lausuntokierroksen jälkeen. Erätarkastajien alueellista toimivaltaa laajentava ehdotus poistettiin esityksestä. Lisäksi valvontaviranomaisen tarkastusoikeutta koskevaa ehdotusta muutettiin tarkastuksen edellytysten ja kohteen osalta. Esimerkiksi metsästäjän repun tai kalastajan kylmälaukun tarkastaminen edellyttäisi aina epäilyä säännösten tai määräysten rikkomisesta. Kulkuneuvojen tarkastaminen ei olisi mahdollista.

”Esitys edistää metsästyksen ja kalastuksen lainmukaisuutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Valvontaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotettavat muutokset lisäisivät esimerkiksi salametsästykseen liittyvää kiinnijäämisriskiä”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoo.

Erävalvontalaissa on jo nyt säädetty erätarkastajille useita toimivaltuuksia, joihin kuuluu muun muassa oikeus henkilöllisyyden selvittämiseen, turvallisuustarkastuksen tekemiseen, eräin edellytyksin henkilön kiinniottoon ja poikkeuksellisesti voimakeinojen käyttöön, suppean esitutkinnan toimittamiseen sekä rikesakon määräämiseen ja rangaistusvaatimuksen antamiseen.

Erävalvontalain mukaisen erävalvonnan tarkoituksena on edistää ja valvoa Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta sekä ennaltaehkäistä ja selvittää lakiin liittyviä rikoksia.

Erävalvontaa varten Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikössä on virkasuhteessa olevia erätarkastajia. Kelpoisuusvaatimuksena erätarkastajan virkaan on muun muassa poliisin perustutkinto.

Liitteet
Hallituksen esitys, lausunnot ja liitteet hankeikkunassa

Lisätiedot
Teemu Nikula, lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, 0295162055, etunimi.sukunimi@gov.fi
Sonja Falk, ministerin erityisavustaja, p. 050 911 4546, etunimi.sukunimi@gov.fi