Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta sopimus

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2008 9.34
Tiedote -

EU-tukia voidaan Suomessa maksaa tuotantoon sidottuina nykyisen kaltaisesti lähivuosina. Suomi sai poikkeuksen myöntää 10 prosenttia tuotantoon sidottua tukea. Toisen poikkeuksen sai Slovenia 6 prosenttia ja muille maille 3,5 prosenttia. Suomen EU-tukien kokonaismäärä säilyy uudistuksessa nykyisellä tasolla eli 565-570 miljoonassa eurossa vuodessa.

EU:n maatalousministerit päättivät tänä aamuna EU:n yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta. Neuvotteluissa sovittiin maatalouspolitiikan päälinjoista vuoteen 2013 saakka. Suomelle vaikeimpia neuvottelukysymyksiä olivat maidon kiintiöjärjestelmän päättymisen vaikutusten lieventäminen ja tuotantosidonnaisten tukien jatkuminen.

Uudistuksessa sovittiin pakollisen modulaation nostamisesta eli siitä, miten varoja siirretään suorista tuista maaseudun kehittämiseen. EU:n maaseudun kehittämisvarojen lisäys Suomelle on 6-15 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä edellyttää myös kansallista vastinrahoitusta. Siirtyvillä varoilla voidaan rahoittaa maaseudun kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen, vesiensuojeluun, uusiutuvaan energiaan ja maitosektoriin.

Uudistuksessa vähennettiin yleisesti EU:n tuotantoon sidottuja tukia. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila pitää merkittävänä, että Suomelle saatiin muista maista poikkeava 10 prosentin erityisjärjestely tuotantosidonnaisiin tukiin. "Tällä pystytään hakemaan tuotannon jatkumisen turvaavia ratkaisuja erityisesti maidon- ja naudanlihantuotantoon", Anttila toteaa. Näiden ratkaisujen rahoittamiseen voidaan käyttää noin viittä miljoonaa euroa, jota ei aiemmin ole pystytty hyödyntämään. Lisäksi jäsenmaille myönnettiin mahdollisuus käyttää maidon tukeen kansallisia varoja edellä mainitun 10 prosentin puitteissa. Tärkeä osa ratkaisua on Anttilan mukaan myös se, että maaseudun kehittämistoimia voidaan vahvistaa.

"Nyt aloitetaan työ kotimaassa. Ratkaisun toimeenpano ja kohdentaminen eri tuotantosuunnille mietitään yhdessä tuottajajärjestöjen kanssa elokuun alkuun mennessä", Anttila sanoo.

Tärkkelysperunan EU-tuki siirretään tilatukeen vuonna 2012. ”Tuotannon jatkumisen turvaamiseksi pyritään etsimään ratkaisut kansallisin järjestelyin”, ministeri Anttila korostaa.

Maidon kiintiöjärjestelmä päättyy vuonna 2015. Aiemmin Suomi on vaatinut kiintiöiden jatkamista, mutta suuri enemmistö jäsenmaista ei ole halunnut jatkoa. Kiintiöitä korotetaan yhdellä prosentilla vuosittain vuoteen 2013 asti. Maitomarkkinoiden tilannetta arvioidaan erikseen vuosina 2010 ja 2012 tehtävillä raporteilla ja ryhdytään tarvittaviin toimiin.

Ministeri Anttila toteaa, että kiintiöpäätös ei aiheuta välittömiä muutoksia maitosektorille. "Kiintiöjärjestelmän alasajo kiristää kilpailua maitotuotemarkkinoilla pidemmällä aikavälillä. Tähän vaikuttaa kuitenkin myös maitotuotteiden maailmanlaajuisen markkinatilanteen kehittyminen. Ministeriö seuraa tarkkaan maitokiintiöjärjestelmän päättymisen vaikutuksia ja maidontuotannon kehittymistä Suomessa.”

Neuvosto päätti myös ns. kouluhedelmäohjelmasta. Ohjelmalla pyritään edistämään lasten ja nuorten terveellisiä ruokatottumuksia jakamalla ilmaisia hedelmiä ja vihanneksia kouluissa. Suomi päättää ohjelman käyttöönotosta myöhemmin selvitettyään ohjelman toteuttamisen kustannukset.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. 050 521 3305

Sirkka-Liisa Anttila